Národopisný soubor a dětský národopisný soubor Vrčka

Z akcí

Informace a fotografie z proběhlých akcí.

MFF Brno, 30. - 31. 8. 2013 (Brno)

Součástí letošního mezinárodního folklórního festivalu v Brně byly oproti ročníkům minulým i Jihomoravské dožínky. Nicméně přesto, že obě akce byly spojeny a milovníci dobré hudby a tance nemuseli váhat, kterou si vybrat, účast nebyla úplně ideální. Přece jenom se nejedná o podobně mainstreamovou zábavu, jako jsou třeba návštěvy brněnských biografů a restauračních zařízení. Neprávem. Zatímco kina umění a zábavu jenom reprodukují, tady se vytváří zrovna před očima diváka za pomoci hudebních nástrojů, lidského hlasu a pružných těl tanečníků. Všechno vyžaduje samozřejmě tvrdý trénink a divák vlastně vidí jenom zlomek taneční a hudební práce, o to silnější dojem v něm ale potom zůstane. Na rozdíl od naší umělecké scény, která je plná kopií trendů, které zdomácněly po celém světě, je tu k vidění a poslechu něco velmi autentického – každý soubor tu reprezentuje svou zemi a svůj region. Součástí festivalu byl také řemeslný jarmark.

Letos jsme měli možnost shlédnout vystoupení souborů z Maďarska, Polska a Slovenska a samozřejmě mnohých domácích. Za zmínku stojí i nádherné koncerty BROLNu a VUS Ondráš. My jsme si pro diváky připravili tance z Brněnska a v počtu 6 párů jsme se s našimi kroji sotva vešli na velké jeviště Nové radnice =).

Těšíme se na Vás na příštím festivalu!

Fotografie: