Národopisný soubor a dětský národopisný soubor Vrčka

Relíček

Dětský folklorní soubor Relíček spolupracuje s NS Vrčka. Navštěvuje jej kolem 30 dětí ve věku od 4 do 15 let, především ze Šlapanic, se zájmem poznat písničky, tance, hry a lidové tradice našeho kraje.

Stručně z historie: V roce 1997 byl založen Dětský národopisný soubor Vrčka jako součást Národopisného souboru Vrčka. V roce 2007 získává Dětský národopisný soubor Vrčka právní subjektivitu a spolupracuje NS Vrčka jako samostatné občanské sdružení. V roce 2012 byl název souboru změněn na Relíček, o.s.

Více informací najdete přímo na stránkách Relíčku: www.relicek.cz